Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

987. Sklep o potrditvi Elaborata za povišanje cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za novo ceno storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, stran 3346.

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 12. redni seji dne 21. 3. 2013 soglasno sprejel naslednje
S K L E P E
1. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje Elaborat za povišanje cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za novo ceno storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
1.1. Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je 0,1231 EUR/kg oziroma 24,0378 EUR/mᶾ, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0046 EUR/kg oziroma 0,9055 EUR/mᶾ,
– cena storitve javne službe je 0,1185 EUR/kg oziroma 23,1323 EUR/mᶾ.
1.2. Cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je 0,0562 EUR/kg oziroma 7,7781 EUR/mᶾ, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0044 EUR/kg oziroma 0,6123 EUR/mᶾ,
– cena storitve je 0,0518 EUR/kg oziroma 7,1658 EUR/mᶾ.
2. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje Elaborat za ceno nove storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
2.1. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0392 EUR/kg oziroma 4,2109 EUR/mᶾ, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0011 EUR/kg oziroma 0,1182 EUR/mᶾ,
– cena storitve javne službe je 0,0381 EUR/kg oziroma 4,0927 EUR/mᶾ.
3. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje Elaborat za povišanje cene storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3.1. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,1619 EUR/kg oziroma 15,1587 EUR/mᶾ, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0900 EUR/kg oziroma 8,4267 EUR/mᶾ,
– cena storitve javne službe je 0,0719 EUR/kg oziroma 6,7320 EUR/mᶾ.
4. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. sprejme Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Št. 8-SU/2013
Ljubljana, dne 21. marca 2013
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Zoran Janković l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost