Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

984. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3345.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 21. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi pri naslednjih nepremičninah:
1. k.o. 2270 – Morsko:
parc. št. 798/8 (ID znak 2270-798/8-0), parc. št. 800/3 (ID znak 2270-800/3-0), parc. št. 802/1 (ID znak 2270-802/1-0).
2. k.o. 2276 – Deskle:
parc. št. 4100/5 (ID znak 2276-4100/5-0), parc. št. 4100/6 (ID znak 2276-4100/6-0), parc. št. 4100/7 (ID znak 2276-4100/7-0), parc. št. 4100/8 (ID znak 2276-4100/8-0), parc. št. 4100/9 (ID znak 2276-4100/9-0), parc. št. 4099/1 (ID znak 2276-4099/1-0), parc. št. 4104/4 (ID znak 2276-4104/4-0), parc. št. 4104/5 (ID znak 2276-4104/5-0), parc. št. 4104/6 (ID znak 2276-4104/6-0), parc. št. 797/107 (ID znak 2276-797/107-0), parc. št. 797/108 (ID znak 2276-797/108-0), parc. št. 797/109 (ID znak 2276-797/109-0), parc. št. 4101/1 (ID znak 2276-4101/1-0), parc. št. 4101/2 (ID znak 2276-4101/2-0), parc. št. 4101/3 (ID znak 2276-4101/3-0), parc. št. 4101/4 (ID znak 2276-4101/4-0), parc. št. 4103/0 (ID znak 2276-4103/0-0), parc. št. 4102/0 (ID znak 2276-4102/0-0), parc. št. 4156/0 (ID znak 2276-4156/0-0), parc. št. 4100/4 (ID znak 2276-4100/4-0), parc. št. 4104/2 (ID znak 2276-4104/2-0), parc. št. 4114/7 (ID znak 2276-4114/7-0), parc. št. 4114/6 (ID znak 2276-4114/6-0), parc. št. 4118/1 (ID znak 2276-4118/1-0), parc. št. 4116/0 (ID znak 2276-4116/0-0).
3. k.o. 2274 – Anhovo:
parc. št. 3169/3 (ID znak 2274-3169/3-0), parc. št. 3191/0 (ID znak 2274-3191/0-0), parc. št. 3189/0 (ID znak 2274-3189/0-0), parc. št. 3188/0 (ID znak 2274-3188/0-0), parc. št. 3186/0 (ID znak 2274-3186/0-0).
4. k.o. 2266 – Ajba:
parc. št. 3521/1 (ID znak 2266-3521/1-0), parc. št. 3580/3 (ID znak 2266-3580/3-0), parc. št. 3580/4 (ID znak 2266-3580/4-0), parc. št. 3554/2 (ID znak 2266-3554/2-0), parc. št. 3588/2 (ID znak 2266-3588/2-0).
5. k.o. 2269 – Kanal:
parc. št. 521/5 (ID znak 2269-521/5-0), parc. št. 502/5 (ID znak 2269-502/5-0).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2013-11
Kanal ob Soči, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost