Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

974. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov, stran 3333.

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 22. seji dne 19. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
1.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec določi subvencija najemnine infrastrukture v višini 100 %.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, ki je določena s tem sklepom, se začne uporabljati 1. aprila 2013.
Št. 032-01/2010-22.redna
Bovec, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost