Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci, stran 3331.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter Strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor v letu 2011 (vključno s spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Beltinci na 23. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok), ki ga je na 17. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel Občinski svet Občine Beltinci in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/12 dne 17. 8. 2012.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na 4. člen odloka (Opis z obrazložitvami, vrednotenjem in varstvenim režimom) in so naslednje:
– pri EŠD 10343 Gančani – Bronastodobna naselbina se pri »lokaciji« dodatno navede še prcelna številka 3353/2, k.o. Gančani;
– pri EŠD 10342 Gančani – Eneolitska naselbina Gosposko se pri »lokaciji« izbriše parcelna številka 2578, k.o. Gančani in se namesto te doda pravilna parcelna številka 2578/2, k.o. Gančani;
– pri EŠD 1253 Gančani – Rimska cesta se pri »lokaciji« črta obstoječi tekst o navedbi parcelnih številk in se pravilno ter natančno zapišejo parcelne številke, po katerih poteka trasa rimske ceste, in sicer: 4224/1, 4045, 4046, 4047, 4048, 4050, 4051, 4053, 4242, 3519, 3518, 3515/1, 3515/2, 3515/3, 3515/4, 3514, 3513, 3510, 3509, 3508, 3506, 3505, 3503, 3502, 3501, 4243, 3565, 3562, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550/1, 3550/2, 3549, 3548, 3547, 3546, 4244, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 4245, 3108, 3107, 3104, 3103, 3100, 3099, 3098, 3095/1, 3095/2, 3092, 3091, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086/2, 3085/1, 3085/2, 3084/1, 3084/2, 3083/1, 3083/2, 3082/2, 3081, 3078, 3077, 3074, 3073, 4246, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000/1, 3000/2, 3000/3, 3001, vse k.o. Gančani;
– pri EŠD 1239 Ižakovci – Rimska naselbina se pri »lokaciji« črta obstoječi tekst o navedbi parcelnih številk ter se nadomesti s pravilnimi in točnimi podatki o parcelnih številkah, in sicer: 264, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311/1, 311/2, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 327/1, 327/2, 328, 329, 330, vse k.o. Ižakovci;
– pri EŠD 1237 Lipovci – Rimska gomila se na koncu imena enote doda beseda »Šibice« in pri »lokaciji« izbrišeta parcelni številki 1205/2 in 1206, k.o. Lipovci ter se namesto njiju zapišeta pravilni parcelni številki 1071/1 in 1071/2, k.o. Lipovci, obenem pa se pri tem EŠD izbriše obstoječi tekst pri »Utemeljitvi razglasitve« in se nadomesti z naslednjim tekstom: »Ob poljski poti zahodno od ceste Dokležovje–Bratonci se v gozdičku nahaja nizka sploščena rimskodobna gomila, ki meri v premeru 16 m in v višino 1 m. V bližini je obstajala še ena gomila, ki je bila prekopana pred drugo svetovno vojno. V tej gomili so bili ostanki pepela in antične posode, vendar sledovi te gomile niso več ohranjeni. Obstoječa gomila predstavlja enega od prostorskih markerjev rimskodobne kulturne krajine;«
– pri EŠD 15559 Lipovci – Arheološko najdišče Popava se pri »lokaciji« izbrišejo parcelne številke 266/10, 266/11, 267/3, k.o. Lipovci, dodata pa se parcelni številki 272/1 in 273/1, k.o. Lipovci;
– pri EŠD 1243 se izbriše oziroma spremeni ime enote tako da se po novem glasi: »Lipovci – Arheološko najdišče Bereg« ter se pri »lokaciji« izbriše obstoječi tekst o navedbi parcelnih številk ter se pravilno zapišejo podatki o parcelnih številkah, in sicer: 1246/1 (jugovzhodni del), 1889/1 (osrednji del), 694, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, 702/1, 702/2, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 705, 706/1, 706/2, 706/4, 707/1, 707/2, 707/3, 707/4, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 709/1, 709/2, 709/3, 709/4, 709/5,710,711, 712, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 718, 719, 720, 721, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 735/1, 735/2, 735/3, 735/4, 736, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 742, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 744/3, 745, 746, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 748/5, 748/6, 748/7, 749/1, 749/2, 749/3, 750/1, 750/2, 750/3, 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 759/1, 759/2, 759/3, 759/4, 760, 761, 762, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2, 813/3, 814/1, 814/2, 815, 816/1, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 828/2, 828/3, 829/1, 829/2, 829/3, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 850/3, 850/4, 851/1, 851/2, 851/3, 851/4, 851/5, 851/6, 851/7, 852/3, 852/4, 853, 854, 855/1, 855/2, 856/1, 860/1, 860/2, 861/1, 861/2, 862, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 864, 865/1, 865/2, 866, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888, 889, 890/1, 890/2, 891, 892, 893/1, 893/2, 894/1, 894/2, 895/1, 895/2, 895/3, 895/4, 896, 897, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 900/1, 900/2, 901, 902/1, 902/2, 903/1, 903/2, 903/3, 904, 905, 906/1, 906/2, 907, 908/1, 908/2, 909, 910/1, 910/2, 910/3, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 913/1, 913/2, 914, 915/1, 915/2, 916, 917, 918, 919, 920/1, 920/10, 920/11, 920/12, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8, 920/9, 921/1, 921/2, 922/1, 922/10, 922/2, 922/3, 922/4, 922/5, 922/6, 922/7, 922/8, 922/9, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 923/6, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926, vse k.o. Lipovci;
– pri EŠD 6790 Beltinci – Grad se pri »lokaciji« izbriše parcelna številka 1672/1, k.o. Beltinci.
– pri EŠD 1255 Bratonci – Znamenje se pri »lokaciji« pred navedbo parcelne številke 908/4, k.o. Bratonci doda besedilo »severovzhodni del.«
3. člen
V tekstulnem in grafičnem delu so v skladu s spremembami in dopolnitvami, določenimi v 2. členu tega odloka spremenjene in dopolnjene Strokovne podlage zavoda.
4. člen
Ostala določila Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci iz leta 2012 ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2013-23-289/V
Beltinci, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost