Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

949. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013, stran 3302.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel
S K L E P
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013, ki ga je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,6321 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
+--------------------+-------------------+
|premer vodomera   |          |
+--------------------+-------------------+
|DN< / = 20, pavšal |  0,6912 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|20 < DN < 40    |  2,0735 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|40 < / = DN <50   |  6,9115 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|50 < / = DN < 65  | 10,3673 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|65 < / = DN < 80  | 20,7345 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|80 < / = DN < 100  | 34,5575 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|100 < / = DN < 150 | 69,1150 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|150 < / = DN    | 138,2300 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,2148 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
+--------------------+-------------------+
|premer vodomera   |          |
+--------------------+-------------------+
|DN< / = 20, pavšal |  3,1968 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|20 < DN < 40    |  9,5905 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|40 < / = DN <50   | 31,9683 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|50 < / = DN < 65  | 47,9524 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|65 < / = DN < 80  | 95,9048 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|80 < / = DN < 100  | 159,8413 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|100 < / = DN < 150 | 319,6825 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|150 < / = DN    | 639,3650 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,2165 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
+--------------------+-------------------+
|premer vodomera   |          |
+--------------------+-------------------+
|DN< / = 20, pavšal |  0,8734 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|20 < DN < 40    |  2,6203 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|40 < / = DN <50   |  8,7342 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|50 < / = DN < 65  | 13,1013 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|65 < / = DN < 80  | 26,2025 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|80 < / = DN < 100  | 43,6708 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|100 < / = DN < 150 | 87,3417 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
|150 < / = DN    | 174,6833 EUR/mesec|
+--------------------+-------------------+
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 3. 2013 dalje.
Št. 015-2/2013-035
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.