Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

938. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna, stran 3295.

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12), 16. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 112/09, 15/10 in 53/10), 24.a člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00, 128/03, 68/05 in 5/10) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/70) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 12. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna
1. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) se okoljska dajatev ne plačuje za odpadno vodo, za katero se ne uporablja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) oziroma za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2013
Postojna, dne 12. marca 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.