Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

934. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Naklo, stran 3293.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami), 12., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 s spremembami) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 16. seji dne 13. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Naklo
1. člen
Občinski svet Občine Naklo daje izvajalcu Domu starejših občanov Preddvor soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu.
2. člen
Cena storitve pomoči družini na domu od 1. 5. 2013 znaša:
– 18,73 EUR/h na delovni dan,
– 26,21 EUR/h ob nedeljah,
– 27,88 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
3. člen
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu od 1. 5. 2013 znaša:
– 5,63 EUR/h na delovni dan,
– 7,86 EUR/h ob nedeljah,
– 8,36 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
4. člen
Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.
Št. 122-0011/2013
Naklo, dne 13. marca 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.