Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2013, stran 3292.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 16. seji dne 13. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 93/12) se v 17. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina Naklo se lahko v letu 2013 zadolži do višine 1.320.000 EUR.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0033/2012
Naklo, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.