Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

914. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 2477/8, k.o. 1791 – Žalna, stran 3251.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 6. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 2477/8, k.o. 1791 – Žalna
1.
Na delu nepremičnine parc. št. 2477/8 neplodno v izmeri 2300 m2, k.o. 1791 – Žalna, in sicer na delu, ki bo postal nova parc. št. 2477/14, k.o. 1791 – Žalna, se ukine status grajenega javnega dobra ter s tem postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0179/2011
Grosuplje, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.