Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

894. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013), stran 3192.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) (Uradni list RS, št. 89/12) se v Prilogi 1 »Redni del« v področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.1 Poslovno področje, v podpoglavju 3.1.01 Strukturne poslovne statistike, v modulu 3.1.01.01 Strukturne poslovne statistike dopolni raziskovanje pod zaporedno številko 3.1.01.01.05 Letno statistično raziskovanje o investicijah v osnovna sredstva tako, da se glasi:
V prilogi 2 »Razvojni del« se v področju R2 Sistemi računov, v poglavju R2.1 Ekonomski in socialni razvoj, v podpoglavju R2.1.03 Satelitski računi, v modulu R2.1.03.01 Satelitski računi dopolni raziskovanje pod zaporedno številko R2.1.03.01.01 Sistemi računov za zdravstvo tako, da se glasi:
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.03 Izobraževanje, v modulu R3.2.03.02 Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje se doda novo raziskovanje pod zaporedno številko R3.2.03.02.02 z naslovom Testiranje vprašanj o izobrazbi glede na klasifikacijo ISCED 2011 – pilotna anketa:
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.05 Zdravje, v modulu R3.2.05.01 Javno zdravje se doda novo raziskovanje pod zaporedno številko R3.2.05.01.08 z naslovom Anketa o vrednotenju učinkovitosti ukrepa Shema šolskega sadja (SŠS):
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.08 Stanovanja, v modulu R3.2.08.01 Stanovanja se dopolni raziskovanje pod zaporedno številko R3.2.08.01.01 Baza nepremičnin tako, da se glasi:
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-75/2013/9
Ljubljana, dne 21. marca 2013
EVA 2013-1522-0007
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije