Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

890. Odredba o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument- likovna smer), stran 3182.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 154. seji, dne 24. 1. 2013, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejme spremembo in dopolnitev izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnem programu Umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje­-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 111/00).
2. člen
V izobraževalnem programu iz prejšnjega člena se:
– spremenijo posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije in
– dopolnijo posebni cilji izobraževalnega programa.
Spremenjen in dopolnjen izobraževalni program iz prejšnjega člena se začne uporabljati s šolskim letom 2013/2014.
3. člen
Spremenjen in dopolnjen izobraževalni program iz 1. člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavi na svoji spletni strani.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-46/2013
Ljubljana, dne 18. marca 2013
EVA 2013-3330-0045
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport