Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

889. Odredba o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija, stran 3181.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 154. seji, dne 24. 1. 2013, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejme spremembo izobraževalnega programa umetniška gimnazija sprejetega z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98).
2. člen
V izobraževalnem programu umetniška gimnazija se spremenijo posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije.
Spremenjen izobraževalni program iz prejšnjega odstavka se začne uporabljati v šolskem letu 2013/2014.
3. člen
Spremenjen izobraževalni program umetniška gimnazija Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavi na svoji spletni strani.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-45/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-3330-0044
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

AAA Zlata odličnost