Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

887. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih, stran 3180.

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) se je Državni zbor na seji dne 20. marca 2013 seznanil z naslednjim
S K L E P O M
Ugotovi se, da z 20. 3. 2013 prenehajo opravljati funkcijo poslank in poslancev poslanke in poslanci, ki so jo opravljali namesto poslank in poslancev v času, ko so ti opravljali funkcijo v Vladi:
– Robert Hrovat, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca Ivana Janše Janeza, ko je ta opravljal funkcijo predsednika vlade;
– Jasmina Opec, ki je opravljala funkcijo poslanke namesto poslanca mag. Radovana Žerjava, ko je ta opravljal funkcijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– mag. Damjana Petavar Dobovšek, ki je opravljala funkcijo poslanke namesto poslanca mag. Andreja Vizjaka, ko je ta opravljal funkcijo ministra za delo, družino in socialne zadeve;
– Ivan Pišek, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca dr. Vinka Gorenaka, ko je ta opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve;
– Patricija Šulin, ki je opravljala funkcijo poslanke namesto poslanca Zvonka Černača ko je ta opravljal funkcijo ministra za infrastrukturo in prostor;
– Janez Vasle, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanke Ljudmile Novak, ko je ta opravljala funkcijo ministrice brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu;
– Roman Žveglič, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca Franca Bogoviča ko je ta opravljal funkcijo ministra za kmetijstvo in okolje;
– Saša Ciglar, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca mag. Andreja Širclja, ko je ta opravljal funkcijo državnega sekretarja v Ministrstvu za finance;
– Rado Likar, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca mag. Marka Pogačnika, ko je ta opravljal funkcijo državnega sekretarja v Ministrstvu za finance.
Št. 020-12/13-20/54
Ljubljana, dne 20. marca 2013
EPA 1068-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik