Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

870. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 3158.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12 in 109/12) se v prvem odstavku 15. člena črta peta alineja.
Črta se šesti odstavek.
PREHODNA DOLOČBA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s 15. aprilom 2013 prevzame javne uslužbence z delovnega področja nadzora nad elektronskim poslovanjem in elektronskim podpisom, dokumentacijo, prostore, opremo in pravice proračunske porabe.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se s to uredbo uskladi najpozneje v enem mesecu od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. aprila 2013.
Št. 00730-4/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik