Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

652. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu, stran 2482.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB1 in 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 16. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 3. 2013 znašala 14,49 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 12,80 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,69 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve pomoči družini na domu se določi cena v višini 3,84 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve v višini 10,65 EUR, priznava Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo v višini 8,96 EUR za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 1,69 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Centru za socialno delo Zagorje se pogodbeno razmerje za opravljanje javne službe pomoči na domu podaljša do 10. marca 2015. Sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu se bodo izvajalcu storitve nakazovala mesečno, na osnovi mesečnih zahtevkov in na podlagi sklenjene pogodbe.
4. člen
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca obsega 120 efektivnih ur v povprečju na socialno oskrbovalko.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2013 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen pod številko 122-23/2011.
Št. 122-1/2013
Zagorje ob Savi, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.