Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

624. Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, stran 2422.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP-1 (Uradni list RS, št. 57/12), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) je Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 00712-7/2013/3) z dne 14. 2. 2013 sprejel
T A R I F O
nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
1. člen
Ta tarifa določa višino nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, ki ga Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) v skladu s pravili o izvajanju obveznega večstranskega pobota.
2. člen
Prijave in spremembe prijav podatkov o obveznostih v sistem obveznega večstranskega pobota so brezplačne.
Nadomestilo stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota plačajo dolžniki v višini 0,8 tisočine od dejansko pobotanega zneska obveznosti v posameznem krogu pobota ali najmanj 1,50 EUR za posamezni krog pobota. Nadomestila ne plačajo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obveznosti v posameznem krogu večstranskega pobota.
AJPES dolžnikom obračuna nadomestilo stroškov iz tega člena mesečno. Dolžniki plačajo račun najkasneje v 15 dneh po datumu njegove izstavitve.
3. člen
Vpogledi, ki se zagotavljajo upnikom v skladu z 29. členom ZPreZP-1, so brezplačni.
4. člen
Carinski upravi Republike Slovenije, Davčni upravi Republike Slovenije in Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije, ki v skladu s prvim odstavkom 55. člena ZPreZP-1 nadzirajo izvajanje 28., 30., 32. in 33. člena ZPreZP-1, AJPES zagotavlja brezplačne vpoglede v prijave denarnih obveznosti posameznega dolžnika.
5. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2013-1611-0015
Suzana Lep Šimenko l.r.
namestnica predsednika Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost