Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

614. Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava, stran 2403.

Na podlagi četrtega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
1. člen
Ta pravilnik določa merila, ki jih javni zdravstveni zavod upošteva pri določitvi višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba).
2. člen
Javni zdravstveni zavod pri določitvi višine plačila iz prejšnjega člena upošteva naslednja merila:
– stroškovno upravičenost sklenitve podjemne pogodbe, ki se izvede z analizo stroškov dela, materiala, storitev, amortizacije in drugih stroškov poslovanja, povezanih z opravljanjem zdravstvene storitve, ki je predmet podjemne pogodbe in
– bruto ceno dela zdravstvenega delavca po podjemni pogodbi, ki ne presega višine stroška dela zdravstvenega delavca, vračunane v ceno zdravstvene storitve, ki je priznana po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali
– razliko med prihodki, pridobljenimi za opravljeno zdravstveno storitev, in stroški dela, materiala, storitev (razen stroška za plačilo podjemne pogodbe), amortizacije in drugih stroškov poslovanja iz prve alinee tega odstavka, ki ne sme biti višja od prihodka, pridobljenega za opravljeno zdravstveno storitev, kadar se bruto cena dela zdravstvenega delavca po podjemni pogodbi ne da določiti na način iz prejšnje alinee ali je določena s cenikom javnega zdravstvenega zavoda.
3. člen
Ne glede na prejšnji člen javni zdravstveni zavod za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva kot merilo za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi upošteva urno postavko plačnega razreda, v skladu z lastno organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2013/14
Ljubljana, dne 18. februarja 2013
EVA 2013-2711-0004
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost