Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

476. Sprememba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013, stran 2131.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 31. januarja 2013 sprejel
S P R E M E M B O L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1. člen
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 je sestavljen iz:
– načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in
– načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 621.850,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.300.734,15 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0039/2011
Žalec, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost