Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

466. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice, stran 2117.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 21. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice
1. člen
(1) S tem sklepom se odloči o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja na območju Občine Slovenske Konjice, na podlagi česar se pristopi k izvedbi potrebne prometne signalizacije.
(2) Za območje kratkotrajnega parkiranja se določijo javna parkirišča na območju Starega trga, na zemljiščih s parc. št. 1312/1, 1315/3 – del, delu parkirišč za objektom Stari trg 29a, na zemljišču parc. št. 168/1 – del, delno na parkirišču pri Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice, na zemljiščih s parc. št. 413/12 – del, 423/2 – del, 431/1 – del, 1371/9 – del in 1371/29 – del, na Mestnem trgu, na zemljišču s parc. št. 1315/6 – del vse k. o. Slovenske Konjice in parkirišče pri enoti vrtca Tepanje, cerkvi, športnem igrišču in poslovnem objektu, zemljišča parc. št. 65/10, 552/99, 552/123, 1198/8, 552/28, 552/100 in 71, k.o. Tepanje. Sestavni del tega sklepa je grafična priloga prometne ureditve.
(3) Upravljavec parkirišča je pristojna krajevna skupnost po legi nepremičnine.
(4) Za območje kratkotrajnega parkiranja se šteje prometna površina, označena kot parkirni prostor in se na njih ne plačuje parkirnina, čas trajanja parkiranja pa je omejen in označen z ustrezno horizontalno in vertikalno signalizacijo.
2. člen
(1) Parkiranje na območju je omejeno na največ dve uri.
(2) Parkirni prostori na katerih velja omejitev, so označeni s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo na dostopu na parkirišče.
3. člen
(1) Omejitev kratkotrajnega parkiranja velja vsak delavnik med 7. do 15. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih omejitve parkiranja ni.
(2) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik namestiti parkirno uro na vidno mesto v vozilu in označiti čas parkiranja. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
4. člen
(1) Na območjih kratkotrajnega parkiranja v naselju Tepanje se lahko za zaposlene v območjih kratkotrajnega parkiranja izda dovolilnica za uporabo parkirišča. Dovolilnica se lahko izda kot mesečna, letna ali prenosna.
(2) Dovolilnico izda občinska uprava Občine Slovenske Konjice na podlagi vloge upravičenca.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 0700-0012/2012
Slovenske Konjice, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost