Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

464. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič, stran 2116.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr., 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 1. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):
k.o. Črmošnjice
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|Zap. št. | Parcela |  ID znak   | Vrsta rabe| Površina |
|     |      |        |      |  (m2)  |
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  1  |4399/2   |  1521-4399/2-0|CESTA   |     537|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  2  |4017/2   |  1521-4017/2-0|CESTA   |    1.174|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  3  |4018/1   |  1521-4018/1-0|CESTA   |     566|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  4  |4018/4   |  1521-4018/4-0|CESTA   |     436|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  5  |4019/13  | 1521-4019/13-0|CESTA   |     306|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  6  |4019/15  | 1521-4019/15-0|CESTA   |    3.132|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  7  |4019/17  | 1521-4019/17-0|CESTA   |    1.347|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  8  |4019/18  | 1521-4019/18-0|CESTA   |     45|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  9  |4019/20  | 1521-4019/20-0|CESTA   |     423|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  10  |4045/10  | 1521-4045/10-0|CESTA   |    8.977|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  11  |4399/2   |  1521-4399/2-0|CESTA   |     537|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  12  |4399/3   |  1521-4399/3-0|CESTA   |     450|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
|  13  |4399/4   |  1521-4399/4-0|CESTA   |    1.192|
+---------+-----------+----------------+-----------+------------+
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena ter se vknjiži lastninska pravica na ime:
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-09/2013-2
Semič, dne 1. februarja 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost