Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

459. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 2112.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 9. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne 5. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1. člen
V Sklepu o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Občinski svet Občine Medvode (Uradni list RS, št. 24/12) se spremeni drugi odstavek 1. člena, tako da se glasi:
»Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 13,18 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik 5,76 EUR na efektivno uro.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 17,87 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa na nedeljo znaša 8,28 EUR na efektivno uro.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena, tako da se glasi:
»Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik znaša 18,94 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa znaša 8,86 EUR na efektivno uro.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi.
Št. 122-12/2009-23
Medvode, dne 5. februarja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost