Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

457. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 2111.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), prvega in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne 5. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1. člen
Občina Medvode subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu v višini 100 % stroškov za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve in v višini 65 % stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, št. 122-67/12, sprejet na 10. seji dne 20. 3. 2012.
Št. 122-12/2009-22
Medvode, dne 5. februarja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost