Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj, stran 2089.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 30. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj
1. člen
V 3. členu Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pobudnik za podelitev priznanja ne sme biti hkrati predlagani prejemnik priznanja.«
2. člen
5. člen Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se spremeni tako, da se glasi:
»Naziv častni občan Mestne občine Kranj in nagrada Mestne občine Kranj se isti osebi iz 1. člena lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa praviloma največ dvakrat, vendar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve.«
3. člen
Druga alineja drugega odstavka 10. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se spremeni tako, da se glasi:
»– plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okrogle plošče premera 12 cm in je debeline 5 mm.«
4. člen
Druga alineja drugega odstavka 12. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se spremeni tako, da se glasi:
»– Prešernova plaketa je v velikosti okrogle plošče premera 10 cm in debeline 5 mm.«
5. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 030-2/2013-3-(41/22)
Kranj, dne 30. januarja 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
Zanj
 
Darko Jarc l.r.
Podžupan

AAA Zlata odličnost