Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1767/2, k.o. Gradišče, ID znak: 1710-1767/2-0, stran 1954.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12), 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US) in 16. členom Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1767/2, k.o. Gradišče, ID znak: 1710-1767/2-0
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1767/2 – pot, v izmeri 147 m2, k.o. Gradišče, ID znak: 1710-1767/2-0.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 03401-09/2012
Škofljica, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost