Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

419. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč, stran 1925.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) in 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. seji dne 2. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč
I.
Pobudnik širitve območja stavbnih zemljišč je lastnik zemljišča parc. št. 1944/3 – del, 1944/2 – del k.o. Stara vas. Širitev se izvaja v izmeri 4200 m2 na delu zemljišča, ki je po veljavni namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče.
II.
Objekti, ki se že nahajajo na parc. št. 1944/3 – del, 1944/2 – del k.o. Stara vas so namenjeni izvajanju poslovne dejavnosti, kar se izkazuje z opredelitvijo standardne klasifikacije dejavnosti, ki so na predmetnih zemljiščih opredeljeni: 23.700 obdelovanje naravnega kamna.
III.
Namen posega je gradnja objekta za namene garaž, ki se opredeljuje kot objekt CC-SI 12510 industrijske stavbe, kar ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami Občine Škocjan.
IV.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo obstoječi občinski prostorski izvedbeni akti, ki veljajo na območju obstoječe pozidave.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Škocjan, v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12). Veljati začne sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0016/2012-3
Škocjan, dne 2. oktobra 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost