Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

418. Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013, stran 1925.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), 3. in 22. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
I.
Občina Rogašovci z letom 2013 ukinja subvencioniranje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 naprej.
Št. 354-3/2013-9
Rogašovci, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost