Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1914.

Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07), na 15. seji dne 20. 12. 2012 in 31. 1. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1146/1, k.o. 992 Polzela (ID 6114726).
II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz točke 1. preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2012-14
Polzela, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost