Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

385. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, stran 1880.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za zdravstvo Novo mesto na seji dne 29. 1. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
1. člen
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (v nadaljevanju: šola) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplome o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
– diplome o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje,
– dvojnike diplom.
2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrno-sive barve. V gornjem delu diplome je z belo barvo odtisnjen napis »Visoka šola za zdravstvo Novo mesto«.
V gornji polovici diplome je z rdečo barvo odtisnjen napis »Diploma«, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen znak šole, okroglo obrobljen z napisom Visoka šola za zdravstvo Novo mesto.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni študijski program in podeljeni strokovni naslov.
Diploma posameznega študijskega programa ima zaporedno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanice in direktorja/direktorice šole in odtisnjen pečat šole.
Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in datuma diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in predtiskana imena polj rdeče barve.
3. člen
Diploma, ki jo izda šola, je javna listina in je napisana v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere sestavine določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. člena, tako, da je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 2. člena. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanice in direktorja/direktorice šole zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanica in direktor/direktorica šole podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat šole.
V evidenco izdanih diplom se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, sprejet 29. 10. 2009 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/09 z dne 30. 11. 2009.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se, ne glede na datum diplomiranja diplomanta oziroma diplomantke, uporablja za vse diplome, izdane po 1. marcu 2013.
Št. VŠZ-22/2013
Novo mesto, dne 29. januarja 2013
Dekanica
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
doc. dr. Bojana Filej l.r.

AAA Zlata odličnost