Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

380. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje, stran 1866.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in drugega odstavka 52. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
1. člen
V Pravilniku o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07 in 6/12) se v četrti alinei 2. člena za besedo »prodaje« črta besedilo »iz 3. in 4. člena tega pravilnika«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko le v specializiranih prodajalnah prodajajo biocidni proizvodi, za katere je bilo dovoljenje izdano v skladu s postopkom iz 37. člena zakona, ki so:«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Biocidni proizvodi, za katere je bilo dovoljenje izdano v skladu s postopkom iz 37. člena zakona, razen tistih iz 3. člena tega pravilnika, se lahko dajejo v promet samo v skladu s predpisom o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-89-2012
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
EVA 2012-2711-0046
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost