Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse, stran 1866.

Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse
1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00) se 6. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»6. Sprejemni organ je organ, ki je v skladu s posebnimi predpisi odgovoren za postopke odobritve dajanja na trg ali dostopnosti na trgu.«
2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 4. člena se beseda »zdravstvo« nadomesti z besedo »zdravje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevalci s preskuševalnimi laboratoriji, njihovimi študijami ali sponzorji ne smejo biti povezani na način, ki bi lahko ogrozil njihovo neodvisnost in nepristranost in s tem kakorkoli vplival na izvajanje postopkov nadzora skladnosti in njihove ugotovitve.«.
3. člen
V 5. členu se besedilo »registracijskih ali prijavnih« nadomesti z besedo »sprejemnih«.
4. člen
V 1. točki prvega odstavka 6. člena se beseda »zdravstvo« nadomesti z besedo »zdravje«, v 2. točki pa črta besedilo »kot uradna tajnost-zaupno«.
V četrtem odstavku se besedilo »registracijskim ali prijavnim« nadomesti z besedo »sprejemnim«.
5. člen
V 6. točki 7. člena, v četrtem odstavku 9. člena, v 3. točki 12. člena, v četrtem stavku drugega odstavka 14. člena in v 5. točki 17. člena se beseda »registracijski« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »sprejemni« v ustreznem sklonu in številu.
6. člen
V 1. točki prvega odstavka 9. člena se besedilo »dajanje v promet in uporabo, v registracijskih, prijavnih ali sporočilnih postopkih« nadomesti z besedilom »odobritev dajanja na trg ali dostopnosti na trgu«.
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se črta besedilo »in to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2012
Ljubljana, dne 27. decembra 2012
EVA 2012-2711-0042
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost