Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

374. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, stran 1864.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 55/11 – odločba US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odločba US) ter šeste alineje 36. člena in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 12/13) je Državni zbor na seji dne 7. februarja 2013 sprejel
S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 7 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Državljanske liste 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
   za člane:          za namestnike članov:
  Gašpar GAŠPAR MIŠIČ,    mag. Stanko STEPIŠNIK,
  PS PS            PS PS
  mag. Damjana PETAVAR    Rado LIKAR,
  DOBOVŠEK, PS SDS      PS SDS
  Matevž FRANGEŽ,       Matjaž HAN,
  PS SD            PS SD
  Rihard BRANISELJ,      Kristina VALENČIČ,
  PS DL            PS DL
  Franc PUKŠIČ, PS SLS
  Ivan HRŠAK,         Marjana KOTNIK POROPAT, PS
  PS DeSUS          DeSUS
  Jožef HORVAT,        mag. Matej TONIN,
  PS NSi           PS NSi
izmed članov se imenujeta:
za predsednico:
mag. Damjana PETAVAR DOBOVŠEK, PS SDS
za podpredsednika:
Gašpar GAŠPAR MIŠIČ, PS PS
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/13-2/27
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 996-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost