Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

373. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin, stran 1864.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 55/11 – odločba US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odločba US) ter šeste alineje 36. člena in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 11/13) je Državni zbor na seji dne 7. februarja 2013 sprejel
S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 7 članov in 7 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Državljanske liste 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
   za člane:           za namestnike članov:
  Tamara VONTA,         mag. Melita ŽUPEVC,
  PS PS             PS PS
  Dragutin MATE,        Eva IRGL,
  PS SDS            PS SDS
  Srečko MEH,          dr. Ljubica JELUŠIČ,
  PS SD             PS SD
  Branko KURNJEK,        Polonca KOMAR,
  PS DL             PS DL
  Franc PUKŠIČ,         Jasmina OPEC,
  PS SLS            PS SLS
  Marjana KOTNIK POROPAT,    Ivan HRŠAK,
  PS DeSUS           PS DeSUS
  mag. Matej TONIN,       Iva DIMIC,
  PS NSi            PS NSi
izmed članov se imenujeta:
za predsednico:
Tamara VONTA, PS PS
za podpredsednika:
Dragutin MATE, PS SDS
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/13-1/29
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 994-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost