Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

362. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013, stran 1505.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve
R A S T I
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013
I
Rast oziroma zmanjšanje posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2012 do februar 2013 znaša:
– zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega 4,3%,
– zmanjšanje drugih stroškov dela 9,9%,
– zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 15,3%,
– rast stroškov materiala in storitev 2,7%.
II
Rast oziroma zmanjšanje elementov cen iz prejšnje točke začne veljati 1. marca 2013.
Št. 007-4/2013
Ljubljana, dne 4. februarja 2013
EVA 2013-2611-0006
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve