Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

358. Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, stran 1502.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPVP-2D in 109/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US in 64/12) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(TSF-Z)
TSF-Z sestavljata fiksni in variabilni del.
TSF-Zk = fiksni del TSF-Zk + variabilni del TSF-Zk
TSF-Z so letna sredstva za temeljni steber financiranja visokošolskih zavodov.
k je tekoče koledarsko leto.
Če letna proračunska sredstva za TSF ne zadostujejo za vsoto fiksnih delov TSF-Z tekočega leta, določenih v skladu s 7. členom ter 14. in 15. členom te uredbe, se visokošolskim zavodom TSF-Z sorazmerno zmanjšajo do razpoložljivih letnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost za TSF. Variabilni del TSF-Z se v tem primeru ne računa.
Če letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost ne zadostujejo za TSF tekočega leta, izračunanega kot vsoto TSF-Z, določenih v skladu s 7. do 12. členom ter 14. do 16. členom te uredbe, se visokošolskim zavodom TSF-Z sorazmerno zmanjšajo do razpoložljivih letnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost za TSF.«.
2. člen
V drugem odstavku 31. člena se črta zadnji stavek.
3. člen
V naslovu VII. poglavja se črta besedilo »ter vmesni poročili in sanacijski načrt«.
4. člen
52. a in 52. b člena se črtata.
5. člen
V tretjem odstavku 53. člena se za številko »22.« črtata vejica in besedilo »52.a in 52.b«.
6. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedi »po določitvi« nadomestita z besedama »pred določitvijo«, številka »7« pa se nadomesti s številko »6«.
7. člen
V 57. členu se besedi »po določitvi« nadomestita z besedama »pred določitvijo«, številka »7« pa se nadomesti s številko »6«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-1/2013
Ljubljana, dne 6. februarja 2013
EVA 2013-3330-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti