Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

345. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013 v Občini Kamnik, stran 1443.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 28. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013 v Občini Kamnik
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2013 znaša 0,059 €.
II.
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-007/2012-6/5
Kamnik, dne 28. januarja 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost