Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

340. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe, stran 1437.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/08, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 29. 1. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Mestni svet Mestne občine Celje sprejme Sklep o potrditvi mandata za preostanek mandatne dobe Mihaelu Zveru kot članu Mestnega sveta Mestne občine Celje.
II.
Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2011
Celje, dne 29. januarja 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.