Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

339. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 1437.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odločba US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 18. seji dne 29. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status splošne rabe in grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javni športni objekt občinskega pomena za naslednje nepremičnine:
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
|Parcelna |Vrsta rabe  |Površina m2 |Katastrska občina    |
|številka |       |       |             |
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
|1441/9  |dvorišče   |47      |1081 – Zagrad      |
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
|1441/10 |dvorišče   |28      |1081 – Zagrad      |
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
|1390/2  |cesta    |1.245    |1072 – Šmiklavž     |
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
|1383/4  |dvorišče   |77      |1072 – Šmiklavž     |
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
|1/16   |travnik   |98      |1077 – Celje       |
+---------+-------------+-------------+-------------------------+
2. člen
Nepremičnine postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-402/2012
Celje, dne 29. januarja 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost