Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

319. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS), stran 1406.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS)
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 138. seji, dne 14. 12. 2012, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejme izobraževalna programa poklicno-tehniškega izobraževanja:
– Tehnik računalništva (GLU, GJM) za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe tehnik/tehnica računalništva (prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami), KLASIUS-SRV 15001, KLASIUS-P 4810,
– Tehnik računalništva (IS) za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe tehnik/tehnica računalništva z italijanskim učnim jezikom (prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri), KLASIUS-SRV 15001, KLASIUS-P 4810.
2. člen
Izobraževalna programa iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavi na svoji spletni strani.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2013
Ljubljana, dne 23. januarja 2013
EVA 2013-3330-0012
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport