Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

318. Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi, stran 1395.

Na podlagi drugega odstavka 119.a člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) ter v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje ter ministrom za zdravje
O D R E D B O
o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program osnovnega strokovnega usposabljanja in program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi.
(2) Programa iz prejšnjega odstavka sta določena v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del te odredbe. Vsebina programov se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(izvajanje programa)
Programa iz prejšnjega člena izvajajo upravljavci jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi, prevozniki jedrskih snovi, nosilci javnih pooblastil – skladno z zakonom, ki ureja področje zasebnega varovanja.
Končna določba
3. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dvanajst mesecev po njeni uveljavitvi.
(2) Do začetka uporabe te odredbe se za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi, uporablja Pravilnik o pogojih za delavce, ki izvajajo fizično varovanje jedrskih objektov ali sevalnih objektov, in o pogojih za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, ter drugih pogojih, povezanih s fizičnim varovanjem (Uradni list RS, št. 36/05 in 64/05 – popr.).
Št. 843-19/2012/20
Ljubljana, dne 21. januarja 2013
EVA 2012-1711-0030
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
 
Soglašam!
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost