Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

316. Uredba o dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika, stran 1383.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena v zvezi z drugim odstavkom 61. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
1. člen
V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika (Uradni list RS, št. 102/10) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka je območje nadomestnega habitata na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v katastrski Občini Brezovica: 675/10, 675/4, 675/9, 675/2, 675/1, 681, 682 in 683.«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se za tretjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:
»– odstranitev objekta – kozolec na parceli št. 46/8, k. o. Log, na območju priključnega kraka K-2, km 2,83;
– odstranitev objekta – lopa na parceli št. 46/1, k. o. Log, na območju priključnega kraka K-2, km 3,0.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-1/2013
Ljubljana, dne 1. februarja 2013
EVA 2012-2430-0211
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost