Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 612.

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12) in 2. člena Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo in prostor v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza
1. člen
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 65/12 in 102/12) drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 20 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 30 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 50 eurov.«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 15 eurov.«.
3. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbe 4. in 5. člena pravilnika, lahko upravičenec, ki je uveljavil pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec januar 2013, za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013, plača znižano ceno subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.
Znižana cena subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013 se izračuna kot razlika med ceno, ki bi jo moral upravičenec plačati za mesec marec 2013 in vrednostjo kompenzacije, ki pomeni razliko med ceno, ki jo je plačal upravičenec v mesecu januarju 2013 in ceno, ki bi jo moral plačati za mesec marec 2013.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2013/1
Ljubljana, dne 17. januarja 2013
EVA 2013-2430-0004
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Soglašam!
 
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve