Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

188. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 607.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) in 4. člena odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam
S K L E P
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju občine Krško, določena v odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Krško na dan 31. 12. 2012 znaša 944,21 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2012 znaša:
1. za ureditveno območje naselja tipa E      1,1 % (10,39
(Krško)                         €/m2),
2. za ureditveno območje naselja tipa D
(Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo)  0,9 % (8,50 €/m2),
3. za ureditveno območje naselja tipa C2
(Raka, Podbočje, Koprivnica)        0,8 % (7,55 €/m2),
4. za ureditveno območje naselja tipa C1
(Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn,
Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji
Leskovec, Brezje)              0,7 % (6,61 €/m2),
5. za ureditvena območja vseh ostalih
naselij                   0,6 % (5,67 €/m2).
IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15 % od povprečne gradbene cene (141,63 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo   40 % (56,65 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo    60 % (84,98 €/m2).
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 422-8/2013-O407
Krško, dne 16. januarja 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.