Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

187. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid, stran 606.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 18. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
S K L E P
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
– za dnevni program I. starostne skupine 406,09 EUR
– za dnevni program II. starostne skupine 324,26 EUR
– za dnevni program kombiniranega oddelka 350,80 EUR
– za poldnevni program II. starostne skupine 266,28 EUR
– za poldnevni program kombiniranega oddelka 287,51 EUR.
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 33,39 EUR mesečno oziroma 1,59 EUR na dan pri celodnevnih programih, ter 12,39 EUR mesečno oziroma 0,59 EUR na dan pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013. Z dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov VVE Kobarid z oddelki (Uradni list RS, št. 82/12).
Št. 602-2/2012
Kobarid, dne 19. decembra 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.