Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

174. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, stran 584.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
1.
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo:
omrežnina: 2,4353 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------------------------------+--------------------------+
|PREMER VODOMERA         |FAKTOR OMREŽNINE     |
+--------------------------------+--------------------------+
|DN < / = 20           |1             |
+--------------------------------+--------------------------+
|20 < DN < 40          |3             |
+--------------------------------+--------------------------+
|40 < / = DN < 50        |10            |
+--------------------------------+--------------------------+
|50 < / = DN < 65        |15            |
+--------------------------------+--------------------------+
|65 < / = DN < 80        |30            |
+--------------------------------+--------------------------+
|80 < / = DN < 100        |50            |
+--------------------------------+--------------------------+
|100 < / = DN < 150       |100            |
+--------------------------------+--------------------------+
|150 < / = DN          |200            |
+-----------------------------------------------------------+
vodarina: 0,6468 EUR/m3.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 2. 2013.
Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.