Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

171. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede, stran 578.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS-UPB3) je Senat Fakultete za komercialne in poslovne vede na 47. seji dne 13. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
1. člen
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»– diplomo o zaključenem doktorskem študijskem programu tretje stopnje«.
2. člen
(ni sprememb)
3. člen
V odstavku, ki se navezuje na podatke, ki jih vsebuje diplomska listina, se doda beseda »znanstveni naslov«.
4. člen
(ni sprememb)
5. člen
(ni sprememb)
6. člen
(ni sprememb)
7. člen
Dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave.
Celje, dne 17. januarja 2013
Predsednica Senata
izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
Dekanja