Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

108. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi, stran 419.

Na podlagi šestega odstavka 53. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa minimalne pogoje ustrezne zaščite pred posameznimi vrstami divjadi na nelovnih površinah iz 4. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08; v nadaljnjem besedilu: ZDLov) in na ostrešjih objektov, ki se nahajajo na nelovnih površinah iz 2., 5. in 8. točke prvega odstavka 10. člena ZDLov.
2. člen
(opredelitev ograje)
Ograja je sestavljena iz stebrov, nosilnih žic in mreže. Stebri morajo biti trdno in pokončno nameščeni v tla ter morajo imeti na vrhu premer najmanj 8 cm. Mreža je pletena iz kovinskih žic debeline najmanj 2 mm ter ima velikost okenc največ 6 cm x 6 cm. Mreža mora biti napeta ter na zgornjem, srednjem in spodnjem (na tleh) delu pritrjena na nosilno žico debeline najmanj 2 mm.
3. člen
(parkljasta divjad, poljski zajec, nutrija in pižmovka)
(1) Mreža ograje za zaščito pred navadnim jelenom, damjakom, gamsom in alpskim kozorogom mora biti visoka najmanj 150 cm. Ne glede na prejšnji člen je lahko velikost okenc na mreži ograje večja kot 6 cm x 6 cm, vendar pa ne več kot 15 cm x 15 cm. Nad mrežo morata biti napeti dve kovinski žici debeline najmanj 2 mm, in sicer mora biti prva žica napeta 20 cm nad vrhom mreže in druga žica 20 cm nad prvo žico. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Mreža ograje za zaščito pred srno in muflonom mora biti visoka najmanj 150 cm. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Mreža ograje za zaščito pred divjim prašičem mora biti visoka najmanj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. Spodnja nosilna žica mora biti od tal oddaljena največ 10 cm. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Mreža ograje za zaščito pred poljskim zajcem, nutrijo in pižmovko mora biti visoka najmanj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. Spodnja nosilna žica mora biti od tal oddaljena največ 10 cm. Nad mrežo mora biti napeta ena kovinska žica debeline najmanj 2 mm, in sicer mora biti napeta 20 cm nad vrhom mreže. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(vzdrževanost ograje)
Ograje iz prejšnjega člena morajo biti ustrezno vzdrževane, pri čemer se šteje, da je ograja ustrezno vzdrževana, če je mreža napeta in če je odstranjeno vse rastlinje, razen travne ruše v pasu enega metra za in enega metra pred ograjo oziroma do meje sosednjega zemljišča, kadar je razdalja med ograjo in mejo krajša od enega metra. Trava mora biti redno košena.
5. člen
(kuna zlatica, kuna belica in navadni polh)
Zaradi preprečitve dostopa kuni zlatici, kuni belici in navadnemu polhu do ostrešij objektov, ki se nahajajo na nelovnih površinah iz 2., 5. in 8. točke prvega odstavka 10. člena ZDLov, morajo biti zračniki, prezračevalni, oddušni, solarni, antenski in drugi sistemi, ki potrebujejo odprtine v strehi, zaključeni z zaključkom. Perforacije v zaključku ne smejo biti večje od dveh centimetrov. Sleme strehe se mora začeti in zaključiti z začetno oziroma zaključno ploščico na skrajnih slemenskih strešnikih. Kap strehe mora biti zaključen s kapnim prezračevalnim elementom oziroma s kapno rešetko, ki mora biti nameščena po celotni dolžini kapa.
6. člen
(ptiči)
(1) Drevesa v intenzivnih sadovnjakih morajo biti pokrita z zaščitnimi mrežami proti pticam, ki so kot divjad opredeljene v uredbi, ki ureja določitev divjadi in lovnih dob. Mreže se lahko polagajo direktno na drevesa, brez uporabe dodatnih nosilnih struktur.
(2) Na vrtovih, nasadih, sadovnjakih, drevesnicah in intenzivnih kmetijskih kulturah, razen na intenzivnih sadovnjakih iz prejšnjega odstavka, je minimalna zaščita pred ptiči, ki so kot divjad opredeljeni v uredbi, ki ureja določitev divjadi in lovnih dob, uporaba odvračal.
(3) Odvračala iz prejšnjega odstavka so predmeti ali naprave, ki odvračajo divjad iz prejšnjega odstavka od premoženja, in so lahko mehanična, svetlobna, zvočna, kemična in druga.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2013.
Št. 007-217/2012
Ljubljana, dne 11. januarja 2013
EVA 2012-2330-0110
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti