Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013

Kazalo

1. Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, stran 1.

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B in 106/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
1. člen
V Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Meje varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov oziroma njihove lege v prostoru so določene z oddelki oziroma odseki varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov in z mejami gozdov znotraj oddelkov oziroma odsekov v merilu 1 : 5000. Zapis meja se hrani v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema. Zapis meja v digitalni obliki se hrani na ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), in na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) ter je dostopen na svetovnem spletu na Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov Ministrstva.
(2) Za potrebe izvajanja ukrepov varstva varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov ter priprave prostorskih aktov se pridobijo podatki o meji varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov tako, da se sloj geografskega informacijskega sistema v merilu 1 : 5000 iz prejšnjega odstavka prekrije z digitalnim katastrskim načrtom. Prekrivanje podatkov in seznam parcel, ki ležijo na posameznem območju, pripravi Zavod na zahtevo stranke. Stroške priprave podatkov krije stranka, razen upravnih enot in občin, za katere so ti podatki brezplačni. Pri presoji upoštevanja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov v prostorskih aktih in pri posegih v gozdove se upoštevajo tudi dopustna odstopanja, ki so posledica položajne natančnosti digitalnega katastrskega načrta, kar ugotovi Zavod.«.
2. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-62/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2330-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti