Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

N 20/2010 Os-4016/12 , Stran 2806
N 20/2010 Os-4016/12
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Mihaela Rakovnik, je v nepravdni zadevi predlagajočih strank: 1. Nepremičninski sklad PIZ d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, 2. Energija RM, družba za gospodarjenje z nepremičninami d.d., Polena 5, Mežica, 3. Cvetko Štruc, Center 21a, Črna na Koroškem, 4. Anita Stropnik, Center 21a, Črna na Koroškem, 5. Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, 6. Alenčica Matič, Center 21a, Črna na Koroškem, 7. Ivan Kotnik, Center 21b, Črna na Koroškem, 8. Marija Kotnik, Center 21b, Črna na Koroškem, 9. Branimir Lesjak, Center 21b, Črna na Koroškem, 10. Milena Lesjak, Center 21b, Črna na Koroškem, 11. Bojan Fašun, Center 21c, Črna na Koroškem, 12. Simona Lipuš, Center 21d, Črna na Koroškem, 13. Rozalija Naveršnik, Center 21d, Črna na Koroškem, 14. Boštjan Debelak, Center 21d, Črna na Koroškem, 15. Marija Kordež, Center 21d, Črna na Koroškem, 16. Rebeka Stakne, Center 21d, Črna na Koroškem, ki vse po pooblastilu zastopa Zdravko Fajmut s.p., poslovno in finančno svetovanje, Dobja vas 122, Ravna na Koroškem in 15. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Ul. Škofa Maksimiljana Držečnika 6, Maribor, zoper nasprotne udeležence: 1. Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem, in 2. Splošno gradbeno podjetje Kograd Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska 3, Dravograd, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer mag. Boris Kastivnik, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu stavbe z ident. številko 906-873-2 (2.E), ki predstavlja stanovanjsko rabo št. 2 v 2 etaži, na naslovu Center 21D, Črna na Koroškem, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer: – prodajane pogodbe št. 43021/90 z dne 3. 10. 1990, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbenik Prevalje d.o.o. in kupcem Rozalijo Naveršnik, Center 21D, Črna na Koroškem, za prodajo 1/2 enosobnega stanovanja št. 2, v stanovanjskem bloku A3, Črna na Koroškem in – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-58/93-3/20, z dne 12. 7. 1993, sklenjena po določilih Stanovanjskega zakonika (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe; v nadaljevanju: SZ) med prodajalcem Skupščino Občine Dravograd in kupcem Rozalijo Naveršnik, Center 21D, Črna na Koroškem, za prodajo druge 1/2 enosobnega stanovanja št. 2, v I. nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Center 21D, Črna na Koroškem. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Rozalije Naveršnik, Center 21D, Črna na Koroškem – do celote. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 27. 8. 2012

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti