Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

, Stran 2656
Drugo preklicujejo
Ajdovec Franc, Stružnikova pot 5A, Šenčur, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od 21. 10. 1997, izdajatelj INTER-ES d.o.o., številka 603982, izdano leta 1997. gnh-329939 Avtoprevoznik Stefan Stare s.p., Luže 60, Visoko, licence Skupnosti za vozila, št. 007555/004, za mercedes benz, registrska številka KR D9-670, št. 007555/001, MAN, registrska številka KR 23-07K, in št. 007555/008 za fiat ducato, registrska številka KR R2-596, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-329933 Avtoprevoznik Stefan Stare s.p., Luže 60, Visoko, licence skupnosti, za vozili, št. 007555/007, DAF, registrska številka KR V3-229, in št. 007555/005, DAF, registrska številka KR R5-535 (na vozilu zamenjane tablice), izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-329934 Avtoprevoznik Stefan Stare s.p., Luže 60, Visoko, potrdili za voznika Idriza Kadriča, št. 007555/MJ28-2-14/2011, veljavno do 3. 12. 2012, in št. 007555/SŠD28-2-5688/2010, veljavno do 31. 12. 2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-329935 Avtoprevozništvo Dragutin Horvat s.p., Čečovje 47, Ravne na Koroškem, licenco, številka 008459/002, za vozilo DAF, registrska številka SG CE-792. gnh-329914 Avtoprevozništvo Dragutin Horvat s.p., Čečovje 47, Ravne na Koroškem, licenco za voznika Sabit Pjano, številka 008459/SŠD55-2-1114/2010, veljavna do 1. 9. 2010. gng-329915 Avtoprevozništvo, Birsa Marij s.p., Branik 12A, Branik, potrdilo za voznika Novico Nunič, veljavno do 31. 3. 2011, izdajateljica OZS Slovenije, številka 008157/MJ47-2-1295/2010, leto izdaje 2010. gnj-329912 Belšak Špela, Orešje 5, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 19514629, izdala Univerza v Ljubljani. gnx-329948 BENITRANS, Benjamin Očko s.p., Dolnje Brezovo 19D, Blanca, licenco, št. 008477/008, za vozilo mercedez benz, registrska številka KK UC-222, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gno-329936 BENITRANS, Benjamin Očko s.p., Dolnje Brezovo 19D, Blanca, licenco, št. 008477/007, za vozilo renault magnum, registrska številka NM 62-49L, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnn-329937 Bučar Simon, Malo Mlačevo 9B, Grosuplje, službeno izkaznico, številka 1620, izdajatelj MORS-SV-GŠSV-17.BVP. gny-329897 Ingrid Bucar, Vöstweg 12, 85253 Erdweg, ZRN, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za naziv babica - medicinska sestra, izdano 14. 3. 1983, izdajatelj Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo Ljubljana, številka 132/A-272/83 (za Ingrid Bucar, dekliški priimek Fras). gnv-329925 Ivan Kastelic s.p., Seliškarjeva cesta 5, Grosuplje, licenco Skupnosti, št. 008192/002, za vozilo mecedes-benz, registrska številka LJ U0-68V, izdala OPZ Slovenije. gnm-329888 Ivan Zagajšek s.p., Ješovec pri Šmarju 7, Šmarje pri Jelšah, licenco, za vozilo mercedes benz, registrska številka E3-036. gnn-329908 Ivan Zagajšek s.p., Ješovec pri Šmarju 7, Šmarje pri Jelšah, licenco, za vozilo MAN, registrska številka CE P9-909. gnm-329909 Jereb Natali, Opekarniška ulica 9A, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 32080239, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana. gnz-329900 Kastelic Jože, Nova pot 7, Pijava Gorica, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19945137, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnh-329889 Kodrič Domen, Zbiljska cesta 95A, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gno-329932 Kovač Nejc, Cesta na Markovec 11, Koper - Capodistria, pomorsko knjižico, št. 000814. gnp-329885 Kramberger Robert, Manžan 15, Koper - Capodistria, službeno izkaznico, št. 1862. gno-329886 Kupljen Tamara, Negova 26, Spodnji Ivanjci, študentsko izkaznico, št. 37000995, izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana. gny-329901 Malgaj Tine, Ulica bratov Mravljakov 13, Celje, študentsko izkaznico, št. 41050216, izdala Medicinska fakulteta. gnp-329910 Marko Pogorevc, s.p., Vrhloga 3, Slovenska Bistrica, licenco, številka 008007/002, za vozilo M.A.N., registrska številka MB U0-43N. gnz-329921 Marko Pogorevc, s.p., Vrhloga 3, Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika Seida Imširović, veljavno do 29. 11. 2012, izdajateljica OZS, številka 008007/BGD60-3-3511/2011, leto izdaje 2011. gny-329922 Mitrović Edita, Tavčarjeva ulica 1, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 20202631, izdala Pravna fakulteta. gni-329938 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, licenco za voznika Enisa Šabotić, številka 007196/AD28-3-1132/2010. gno-329890 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, licenco za voznika Zorana Pantelić, številka 007196/AD28-5-1662/2011. gnn-329891 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, licenco za voznika Srđana Nikolić, številka 007196/SŠD28-2-2497/2012. gnm-329892 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, licenco za voznika Reufa Keranović, številka 007196/AD28-2-1662/2011. gnh-329893 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, licenco, številka 007196/004, za tovorno vozilo, registrska številka KR H8-799. gng-329894 Peter Skaza s.p., Škale 111, Velenje, licenco, številka 007503, za vozilo 7503/007, registrska številka CE V7-555. gnq-329880 Primož Nemec s.p., Sedraž 3, Laško, licence, za registrsko številko CE L6-520, serijska številka 00307622, za registrsko številko H0-729, serijska številka 00307623, za registrsko številko CE R3-746, serijska številka 00307624. gnx-329902 Primož Nemec s.p., Sedraž 3, Laško, licence, za registrsko številko CE N2-638, serijska številka 00307626, za registrsko številko CE T7-603, serijska številka 00307628, za registrsko številko CE C0-84C, serijska številka 00307633. gnw-329903 Remic Aleš, Stara cesta 1, Cerklje na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002927011, izdajatelj Cetis d.d. gny-329947 Sindikat družbe HIT d.d., Cesta IX. korpusa 35, Solkan, štampiljko pravokotne oblike, na levi je stilizirana marjetica. Na desni napis: Sindikat družbe HIT d.d. Nova Gorica. Pod njim VRBA, pod tem neodvisnost, pod tem Konfederacija novih sindikatov Slovenije. V sredini na dnu je številka 1. gnb-329949 Skerlovnik Andrej, Ulica bratov Greifov 9, Maribor, službeno izkaznico Vojaške policije, izdajatelj Ministrstvo za obrambo RS, številka 1589. gng-329940 Slavič Matej, Zaboršt, Pot za Bistrico 13, Domžale, študentsko izkaznico, št. 21090518, izdala Fakulteta za družbene vede. gnf-329941 Štucin Iztok, Planina 124A, Planina, službeno izkaznico ribiškega čuvaja in značko, številka 415, izdajatelj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. gnb-329920 TAG TRANS prevozništvo d.o.o., Celovška cesta 280, Ljubljana, hrvaško dovolilnico, št. 04268, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnf-329945 Temniker Jože, Gorče 30, Libeliče, voznikovo kartico, številka 1070500017564000, izdajatelj Cetis d.d. gni-329913 TISA d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana, potrdilo o vpisu v register zrakoplovov RS, izdano na TISA d.o.o., Ižanska cesta 213, 1000 Ljubljana, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, številka 547, leto izdaje 2000. gnu-329926 TISA d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana, potrdilo o vpisu v register zrakoplova S5-OBI, izdano na TISA d.o.o., Ižanska cesta 213, 1000 Ljubljana, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, številka 547. gnt-329927 TTS - Skubic Janez s.p., Volčja Jama 5, Šmartno pri Litiji, licenco Skupnosti, št. 008643/001, za vozilo M.A.N. 8.163 LC, registrska številka LJ TTS-2. gnn-329916 Viktor Kužnik s.p., Podlisec 7, Dobrnič, licenco Skupnosti, št. 007767/002, za vozilo mercedes benz, registrska številka NM 43-48D, izdala OPZ Slovenije. gns-329882 Vojti Karpan, Lokavska cesta 13, Sežana, izkaznico vojnega veterana, št. 11384, izdana 24. 12. 2009, pri Upravni enoti Sežana. gnb-329899 Zafran Luka, Adamičeva cesta 41B, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19487775, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnt-329881 Zavrl Matjaž, Peračica 4, Brezje, službeno izkaznico vojaške policije, številka 1819, izdalo Ministrstvo za obrambo. gnz-329946 Žižek Janez, Ob gozdu 42, Lenart v Slovenskih goricah, voznikovo kartico, številka 1070500026203000, izdajatelj Cetis d.d. gnr-329904

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti