Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4855/12 , Stran 2646
Ob-4855/12
Uprava delniške družbe Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg 1, na podlagi 296. člena ZGD in 38. in 39. člena statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 27. 12. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe. Dnevni red skupščine bo naslednji: 1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011. 3. točka – Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov: K 1. točki: Za predsednika skupščine se izvoli Karin Špiljak, za preštevalki glasov Irena Lešnik in Ksenija Pirnaver. K 2. točki: Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011. K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti